top of page

Trädvård & trädfällning

Vi har arbetat med trädvård och trädfällning i Jönköping, Tidaholm och Ljungby under många år. Låt våra arborister hjälpa just dig. 

 

Vi skapar och underhåller utomhusmiljöer året runt och har bred kompetens inom företaget. Vi är ca 40 anställda med både fast- och säsongsanställda. Våra kunder är allt från företag, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, kommuner, kyrkor och privatpersoner.

 

Trädfällning

Våra arborister fäller alla slags träd oavsett storlek. Vi har erfarenhet och kunskap som krävs.  Vi fäller träd i trädgårdar, stadsmiljö och skogar. 

Metod för att fälla träd på det bästa sättet avgörs utifrån platsens förutsättningar, för att arbetet ska ske på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt.  

 

trädfällning i Jönköping Thells.webp
stubbfräsning i Jönköping.webp

Stubbfräsning

Att ha stubbar i trädgården eller parken är kanske ingen dröm. Med hjälp av våra stubbfräsar maler vi ner stubben till flis. 

Det som kvarstår efteråt är en hög med flis. Givetvis hjälper vi dig med bortforslingen och återställning om så önskas.

  Normalt fräser vi 20 cm det räcker om du ska anlägga gräsmatta. Om plantering ska ske på samma plats så fräser vi djupare.

  Priset bestäms av stubbens diameter, antal stubbar, och fräsdjup. 


Mer info om stubbfräsning här!

 

beskärning Jönköping.png

Beskärning

Underhålls- & uppbyggnadsbeskärning
Vid en underhållsbeskärning görs en noggrann genomgång av trädets krona, då skadade, döda och olämpligt växande grena skärs bort. 

   På unga träd utför vi uppbyggnadsbeskärning för att trädet ska få en bra krona. Beskärningen främjar en jämt växande krona med starkt förankrade grenar.

Säkerhetsbeskärning & kronstabilisering

Nordic Green Group hjälper dig med att hitta de bästa förutsättningarna för att förbättra träden hälsa och utseende. Om trädet är angripet av sjukdom eller rötskador kan det vara nödvändigt med en säkerhetsbeskärning, detta kan behöva kompletteras med en kronstabelicering, för att minska risken för gren och stambrott.

Kronreducering
Breder träd ut sig mer än önskat? 

   Vi utför varsam kronreducering så att trädet fortsättningsvis kan bära sin krona med stolthet samtidigt som du får behålla trädet.

Bortforsling

Vi ordnar med borforsling av avverkat material från våra uppdrag. 

Vi kör detta till någon av våra depåer, för produktion av biobränsle. Vi fäller även träd med våra kranbilar som är försedda med gripsåg.

 

bortforsling av träd jönköping tidaholm ljungby kranbil.webp

Ta kontakt med oss redan idag!

bottom of page