top of page

16 februari 2024

Från IT till grönyta: 

»Potentialen i grön tillväxt är enorm!«

Med över 30 års erfarenhet, där en av Sveriges största IT-kedjor byggdes upp, bytte Stefan ­Andersson 2021 bransch. 

    – Jag såg så mycket liknande utmaningar och samma möjligheter som jag alltid fokuserat på inom IT. Att tillvarata skalfördelar, tillvarata och stärka kompetensen som finns hos de som utför jobbet och samtidigt behålla den personliga och nära prägeln, berättar han. 

    Från IT till grönyta. Från skrivare och datorer till trädvård, häckklippningar och markarbeten. 

    – Möjligheterna för grön tillväxt är enorm, säger han.

> Pressrelease som pdf

Henrik Thell (tidigare vd för Thells) 

går i och med samgåendet i Nordic Green Group

över till en roll som Key Account Manager.

VD för Nordic Green Group är Stefan Andersson.

Nordic Green Group är ett samgående av Thells i Huskvarna, Ljungby Trädvård och Pärs Skog & Mark i Tidaholm. 2024 räknar man med över 60 miljoner i omsättning för det gemensamma bolaget. 

    – Vi är idag över 50 anställda, och har stort behov av fler. Fler städer är på gång, berättar han entusiastiskt. 

    – Grönytebranschen har väldigt många småföretag med 5–10 anställda. De är ofta specialnischade och otroligt duktiga på sin grej. Bara i de tre bolagen som är grunden idag har ju alla upp till 15 års erfarenhet av branschen. De ska fortsätta utveckla sina styrkor som en del i Nordic Green Group – men med stöd i ekonomi, tidrapportering, marknadsföring, inköp med mera. Då får vi ut maximalt av kompetensen hos varje enskild aktör. 

 

Datorsupport eller trädfällning – inte så stor skillnad

Stefan återkommer hela tiden till parallellerna med att bygga upp en av Sveriges största IT-kedjor.

    – Det handlar om att sälja tjänster, att paketera erbjudandet rätt. Oavsett om det handlar om att åka ut och lösa någons problem med datorn eller ta ned ett träd. Det är liksom samma faktorer som kommer att vinna förtroende hos kunden. 

    Mycket handlar om samordning. 

    – Vi kan ta exemplet med vår kranbil som vi använder för att ta ned träd i trädgårdar. För en liten aktör är det närmast omöjligt att belägga en sådan med tillräckligt med jobb. Vi satsade på en egen för något år sedan och redan nu har vi köpt en till. För att vi kan belägga med jobb på alla våra orter. Det gör att vi alltid kan erbjuda det som en lösning till kund. 

 

Central samordning ger lokal konkurrenskraft

En annan stor fördel är tillgängligheten för alla företagets kunder.

    – Vi samordnar och strukturerar alla förfrågningar centralt. Vi har till exempel byggt upp en gemensam storkundsavdelning. Men också rutiner för att effektivt hantera privatkunderna. Vi märker att vi blir tydligare i erbjudandet. Kunden vet ju inte alltid vad man behöver vid t ex en trädfällning; är det t ex, kranbil, manuell huggare på marken eller arborist? Där kan vi guida rätt och på så sätt använda våra resurser på bästa sätt. 

Den samlade kompetensen, gemensamma system och certifieringar skapar också fördelar vid större uppdrag. 

    – Vissa upphandlingar kräver ju miljöcertifiering, referenser och andra skallkrav. Där är vi svårslagna med vår bredd och styrka i företagsstrukturen bakom. Och vänder vi på det och tittar på leverantörssidan har vi kunnat göra stora besparingar i bättre villkor i leverantörsavtalen tack vare storskaligheten. 

    Just nu pågår ett intensivt arbete för att knyta till sig ytterligare grönytebolag på andra orter. 

    – Intresset är stort. Och det är såklart efterfrågansstyrt från marknaden – den gröna näringen visar på stor tillväxt. Vår vision att samla centrala funktioner utan att för den skull ta bort den lokala känslan och närvaron och all den kunskap som finns samlad där kommer vara svårslagen i en växande bransch. 

För mer information kontakta:

Stefan Andersson, vd, Nordic Green Group

Tel: 036-291 21 54

Mail: stefan.andersson@nordicgreengroup.se

 

Pressbilder: www.concret.se/NGG.zip

5 februari 2024

Vår kranbil försedd med gripsåg "in action" …

Vår kranbil försedd med gripsåg "in action"

En mil söder om Jönköping fäller vi delar av ett stort träd med vår kranbil försedd med gripsåg. Den har en Palfingerkran 37 ton med 27,5 meters räckvidd och gripsåg. Kranen försedd med jibb, extra hydraulisk vipparmsförlängning.

5 januari 2024

Thells i Huskvarna är Länets Entreprenör 2023

Thells som är ett av tre företag i Nordic Green Group är en av de högst rankade företagen i Jönköpings län. Genom att positivt uppfylla samtliga krav inom områden Ägande och Ledning – Lönsamhet – Finansiell Hälsa – Framtidsutsikter – Kundtillfredsställelse blir Thells i Huskvarna stolt mottagare av titeln "Länets Entreprenör".

bottom of page