top of page

Hållbart

Nordic Green Group har arbetat aktivt med miljöfrågor under många år och är miljödiplomerade (Thells) sedan 2014.

 

Under 2020 utvecklade vi vårt arbetssätt till att fokusera på helheten hållbar utveckling. Detta har medfört att vi har inkluderat miljöfrågorna som en del i hållbarhetsarbetet. Vi bedriver vårt arbete systematiskt och strukturerat via vårt verksamhetssystem som inkluderar hela hållbarhetsperspektivet. Ledningssystemet omfattar hela verksamheten och är uppbyggt utifrån vår årsplan som vi använder för att säkerställa att vi kontinuerligt sätter mål, utvecklar och följer upp vårt arbete.

.

 

Skapa din drömträdgård tillsammans med oss. 
Ta kontakt med oss redan idag!

bottom of page